7. Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка

24.08.2013 12:11

 

Відповідно до  постанови  Кабінету  Міністрів   України   від 
12.11.97  N  1260 ( 1260-97-п ) "Про документи про освіту та вчені 
звання" (із змінами та доповненнями) та Положення про Міністерство 
освіти  і  науки України,  затвердженого Указом Президента України 
від 07.06.2000 N 773 ( 773/2000 ), Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити Порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка (далі - Порядок), що додається. 2. Документи про освіту державного зразка на основі фотокомп'ютерних технологій для випускників загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, атестованих та акредитованих у встановленому законодавством порядку, державної форми власності, які навчалися за державним замовленням, виготовляються за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів. Документи про освіту для випускників загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів державної форми власності, які навчалися на контрактній основі, виготовляються за рахунок спеціальних коштів відповідно до чинного законодавства. Виготовлення документів про освіту для випускників загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів інших форм власності, атестованих та акредитованих у встановленому законодавством порядку, здійснюється за рахунок власних коштів цих навчальних закладів. 3. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, Головному управлінню освіти і науки Київської міської держадміністрації, управлінням освіти і науки обласних, Севастопольської міської держадміністрацій, вищим навчальним закладам, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, та регіональним центрам збору інформації забезпечити своєчасне і якісне формування і подання бази даних про випускників до Державного центру прикладних інформаційних технологій Міністерства освіти і науки України. 4. Державному центру прикладних інформаційних технологій (Ставрояні С.М.): 4.1. Подати зазначений Порядок на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 4.2. Забезпечити своєчасне виготовлення і видачу документів про освіту. 5. Наказ Міністерства освіти України від 23.03.98 N 113 ( z0325-98 ) "Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту в Україні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.05.98 за N 325/2765, визнати таким, що втратив чинність. Накази Міністерства освіти і науки України від 09.02.2000 N 26 "Про видачу документів про освіту випускникам 2000 року" та від 07.04.2000 N 71 ( v0071290-00 ) "Про впровадження постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2000 N 562" скасувати. 6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника міністра А.Г. Богомолова.