6. Впровадження державної цільової програми "Сто відсотків"

24.08.2013 11:26

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 
       впровадження у навчально-виховний процес 
        загальноосвітніх навчальних закладів 
   інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" 
           на період до 2015 року 
 

Мета Програми Метою Програми є впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, створення умов для поетапного переходу до нового рівня освіти на основі зазначених технологій. Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу двох варіантів Можливі два варіанти розв'язання проблеми, що передбачають: перший (обмежений) - вирішення питань на рівні місцевих органів управління освітою без відповідної підтримки держави; другий (оптимальний) - розроблення і затвердження державної цільової програми з відповідною ресурсною та фінансовою підтримкою, виконання якої забезпечить послідовність, наступність, системність у вирішенні питань впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів нових технологій навчання. Найбільш ефективнішим є другий варіант. Шляхи і способи розв'язання проблеми Проблему передбачається розв'язати шляхом: розроблення нормативно-правового та науково-методичного забезпечення впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій; оновлення змісту, форм і методів викладання навчального предмета "Інформатика"; забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними навчальними комп'ютерними комплексами та системними і прикладними програмними продуктами; надання загальноосвітнім навчальним закладам швидкісного доступу до Інтернету з використанням сучасних технологій під'єднання для високоефективного доступу до освітніх ресурсів; удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення стовідсоткового володіння такими знаннями усіма педагогічними працівниками; створення системи дистанційного навчання дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні; створення системи веб-сайтів усіх загальноосвітніх навчальних закладів для опублікування кращих освітянських надбань, підтримки колективної та індивідуальної комунікації, формування мережних професійних об'єднань; формування єдиного освітнього середовища, забезпечення інформаційної інтеграції освітніх ресурсів, інформаційної безпеки та централізованого фільтрування несумісного з навчальним процесом контенту. Програма передбачена на період до 2015 року. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1. Завдання і заходи Основними завданнями Програми є: удосконалення нормативно-правової бази; оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій; створення відкритої мережі освітніх ресурсів; оновлення змісту, форм і методів навчання інформатики; підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів. Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2. Очікувані результати, ефективність Програми Виконання Програми дасть змогу: поліпшити якість шкільної освіти, створити механізм її стійкого інноваційного розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання; забезпечити загальноосвітні навчальні заклади доступом до глобальних інформаційних ресурсів з використанням високошвидкісних каналів; забезпечити доступ учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до високоякісних локальних і мережних освітніх інформаційних ресурсів; створити та використати у навчальному процесі сучасні електронні навчальні матеріали та організувати ефективний доступ до них через Інтернет; створити умови для здобуття повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні; сформувати дистанційну систему виявлення обдарованих учнів, налагодити їх ефективний електронний зв'язок з провідними фахівцями та вченими; забезпечити розвиток інформаційної взаємодії та інтеграцію загальноосвітніх навчальних закладів у світовий інформаційний освітній простір. Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3. Обсяги та джерела фінансування Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 781,37 млн. гривень, у тому числі 549,37 млн. - за рахунок державного бюджету, 100 млн. - за рахунок місцевих бюджетів та 132 млн. гривень за рахунок інших джерел. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми. Додаток 1 до Програми ПАСПОРТ Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року 1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 1722 ( 1722-2010-р ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 67, ст. 2424). 2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 494. 3. Державний замовник-координатор - МОНмолодьспорт. 4. Керівник Програми - Міністр освіти і науки, молоді та спорту. 5. Виконавці заходів Програми - МОНмолодьспорт, Національна академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 6. Строк виконання Програми: 2011-2015 роки. 7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування