19. Наказ МОН №1343 від 22.11.2011

24.08.2013 10:56

 

КРИТЕРІЇ
системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів

І. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення навчально-виховного процесу

1.1. Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів приміщеннями, необхідними для виконання навчальних планів і програм.

1.2. Витрати коштів на розвиток матеріально-технічної бази.

1.3. Витрати на придбання навчального обладнання.

1.4. Частка коштів спеціального фонду в загальному фінансуванні навчального закладу.

1.5. Забезпечення  навчальними кабінетами.

1.6. Комп’ютеризація навчально-виховного процесу.

ІІ. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу

2.1. Забезпечення учнів та педагогічних працівників навчальною літературою.

2.2. Забезпечення предметів інваріантної частини типових навчальних планів прикладними комп’ютерними програмами.

2.3. Фінансування інформаційного забезпечення.

2.4. Використання закладом мережі Інтернет.

ІІІ. Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів педагогічними працівниками

3.1. Забезпечення навчального закладу педагогічними працівниками.

3.2. Педагогічні працівники вищої та першої кваліфікаційних категорій.

3.3. Педагогічні працівники пенсійного віку.

3.4. Педагогічні працівники, які викладають предмети не за фахом.

3.5. Рівень стабільності складу педагогічних працівників.

3.6. Педагогічні працівники, які використовують засоби інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі.

3.7. Педагогічні працівники, які мають педагогічне звання, науковий ступінь.

3.8. Педагогічні працівники, які нагороджені державними та галузевими нагородами.

3.9. Педагогічні працівники - призери державних та міжнародних конкурсів фахової майстерності.

ІV. Формування учнівського контингенту

4.1. Випускники 11-х класів, які не продовжують навчання і не працевлаштовані.

4.2. Охоплення навчанням дітей шкільного віку, які проживають на території обслуговування загальноосвітнього навчального закладу.

4.3. Скоєння правопорушень учнями загальноосвітнього навчального закладу.

4.4. Навчання у другу зміну.

4.5. Учні, які не проживають на території обслуговування навчального закладу.

4.6. Учні школи ІІІ ступеня, які здобули базову загальну середню освіту в цьому самому закладі.

4.7. Відвідування учнями навчальних занять.

V. Науково-методична й дослідна робота

5.1. Розроблення педагогічними працівниками навчально-методичної літератури.

5.2. Науково-дослідна робота педагогічних працівників.

5.3. Розроблення педагогічними працівниками авторських навчальних програм.

5.4. Інноваційна діяльність загальноосвітнього навчального закладу.

5.5. Забезпечення індивідуальних освітніх потреб учнів.

VІ. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

6.1. Забезпечення учнів  гарячим харчуванням.

6.2. Оздоровлення учнів.

6.3. Заохочення педагогічних працівників та учнів.

6.4. Організація безкоштовного перевезення учнів та педагогічних працівників до місця навчання та в зворотному напрямку.

6.5. Нещасні випадки під час навчально-виховного процесу.

6.6. Забезпечення педагогічних працівників житлом.

VІІ. Навчальні та творчі досягнення учнів

7.1. Навчальні досягнення учнів.

7.2. Учні, які нагороджені за успіхи в навчанні золотими та срібними медалями, похвальними листами та грамотами.

7.3. Охоплення учнів позашкільною освітою.

7.4. Учні, які стали призерами міжнародних та всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів-захистів робіт учнів - членів Малої академії наук та інших конкурсів з навчальних предметів.

7.5. Учні, які стали призерами районних та обласних етапів всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів-захистів робіт учнів-членів Малої академії наук.

7.6. Науково-дослідна робота учнів.

7.7. Творчі і спортивні досягнення учнів.

7.8. Охоплення учнів 10-11-х класів профільним навчанням.

7.9. Участь випускників 11-х класів у зовнішньому незалежному оцінюванні.

�r t�/lp�ispacerun:yes'>  типів  і  рівнів
акредитації,  закладів  культури,  фізичної  культури  та  спорту,
підприємств  і  громадських  організацій.  Положення  про освітній
округ затверджується Кабінетом Міністрів України";
 

 

     2) у частині першій статті 12:
 

     в абзаці першому цифри "12" замінити цифрами "11";
 

     в абзаці четвертому цифру "3" замінити цифрою "2";
 

     3) у частині другій статті 15:
 

     в абзаці  другому  слова  "Воно  становить   таку   кількість
навчальних годин на рік" виключити;
 

     абзаци третій - восьмий виключити;
 

     4) у статті 16:
 

     частину другу виключити;
 

     в абзаці першому частини п'ятої слова "у п'ятих - дванадцятих
класах" замінити словами "у п'ятих - одинадцятих класах".
 

     2. У Законі  України  "Про  дошкільну  освіту"  (  2628-14  )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259):
 

     1) абзац третій частини другої статті 3 доповнити словами "та
обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку";
 

     2) абзац третій частини п'ятої  статті  9  доповнити  словами
"(до досягнення дитиною п'ятирічного віку)".
 

     II. Прикінцеві положення
 

     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 

     2. Кабінету  Міністрів  України  у  тримісячний  термін після
набрання чинності цим Законом:
 

     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із  цим
Законом;
 

     забезпечити перегляд  і  скасування  міністерствами та іншими
центральними  органами  виконавчої  влади  їх  нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.