Накази Міністерства освіти

1. Закон України про освіту Читати

23.08.2013 01:50
  Освіта - основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.Метою освіти є всебічний...

2. Наказ МОН №496 від 03.06.2008

24.08.2013 09:27
  Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до Закону України...

3. Наказ МОН №319 від 14.04.2008

24.08.2013 09:30
  ІНСТРУКЦІЯ про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої  освіти   І. Загальні...

4. Наказ МОН №3754/981/538/49 від 27.10.2009

24.08.2013 09:33
  КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ   Становлення української державності, побудова громадянського суспільства,...

5. Наказ МОН від 2 червня 2004 року №433

24.08.2013 09:38
  ПОЛОЖЕННЯ про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів...

6. Наказ МОН №601 від 20.07.2004

24.08.2013 09:40
  ПОЛОЖЕННЯ              про навчальні кабінети...

7. Наказ МОН №930 від 06.10.2010

24.08.2013 09:58
  Типове положення про атестацію педагогічних працівників...

8. Наказ МОН №329 від 13.04.2011

24.08.2013 10:04
  КРИТЕРІЇ оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти   1. Ці Критерії визначають загальні...

9. Програма вчитель

24.08.2013 10:06
  ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА...

10. Наказ МОН від 2 червня 2004 року N 433

24.08.2013 10:11
  ПОЛОЖЕННЯ про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів...

11. Закон України про відпустки

24.08.2013 10:29
  Цей Закон встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для...

12. Закон України про загальну середню освіту

24.08.2013 10:31
  Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, що сприяє вільному...

13. Закон про охорону праці

24.08.2013 10:34
  Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової...

14. Кодекс законів про працю України

24.08.2013 10:36
  Кодекс законів про працю України Зміст:   Глава I: Загальнi положення Глава II: Колективний договiр Глава III: Трудовий договiр Глава...

15. Національна доктрина розвитку освіти

24.08.2013 10:43
                         НАЦІОНАЛЬНА...

16. Про внесення змін до законодавчих актів

24.08.2013 10:45
               Про внесення змін до законодавчих актів         з питань...

16. Про внесення змін до законодавчих актів

24.08.2013 10:45
               Про внесення змін до законодавчих актів         з питань...

17. Конвенція ООН про права дитини

24.08.2013 10:51
  КОНВЕНЦІЯ  про права дитини (20 листопада 1989 року) (редакція зі...

18. Наказ МОН №329 від 13.04.2011

24.08.2013 10:53
  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти   1. Ці Критерії визначають загальні...

19. Наказ МОН №1343 від 22.11.2011

24.08.2013 10:56
  КРИТЕРІЇ системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів І. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення...

20. Наказ МОН №1473 від 20.12.11 року

24.08.2013 10:58
  Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників   1. У розділі І:   1.1. У пункті 1.1 після слів “закладів...