Інструкціїї, що регламентують діяльність навчальних закладів

1. Державний стандарт базової і повної середньої освіти

24.08.2013 11:34
  ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної загальної середньої освіти I. Загальна частина Цей Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (далі — Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх навчальних закладів II і III ступеня (далі — загальноосвітні...

2. Інструкція про порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів

24.08.2013 11:59
  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року N 576 ( 576-92-п ) "Про затвердження Положення про дозвільну систему". 1.2. Інструкція визначає порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на...

3. Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів

24.08.2013 12:01
   ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності   1. Загальні положення   1.1. Типова інструкція з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності (далі – Інструкція) розроблена відповідно до...

4. Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників

24.08.2013 12:04
  ІНСТРУКЦІЯ про порядок ведення трудових книжок працівників { Назва в редакції Наказу Мінпраці та соцполітики N 259/34/5 ( z0555-01 ) від 08.06.2001 } 1. Загальні положення 1.1. Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Трудові книжки...

5. Про затвердження нормативно-правових актів

24.08.2013 12:06
  Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2014 році Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 "Деякі...

6. Про затвердження Порядку забезпечення учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками

24.08.2013 12:08
  ПОРЯДОК  забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками 1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення студентів вищих навчальних...

7. Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка

24.08.2013 12:11
  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.97 N 1260 ( 1260-97-п ) "Про документи про освіту та вчені звання" (із змінами та доповненнями) та Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 07.06.2000 N 773 (...

8. Про навчальні плани загальноосвітніх закладів

24.08.2013 12:11
  Навчальні плани на 2013/2014 навчальний рік Робочі навчальні плани на 2013/2014 навчальний рік складаються: для 1-2-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572; для 3-4-х класів - за Типовими...

9. Про організацію та порядок оплати праці за заміну тимчасово відсутніх учителів

24.08.2013 12:13
  Про організацію та порядок оплати праці за заміну тимчасово відсутніх учителів Міністерство освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на численні запити з місць стосовно порядку організації заміни (заміщення) тимчасово відсутніх учителів та оплати...